Hobbyscoop bouwt verder aan PI6ATV

Vandaag is in de Gerbrandytoren in IJsselstein weer een flinke stap gezet in de uitrol van de techniek voor de (her)ingebruikname van Hamnet en onze ATV repeater PI6ATV. Met een team van zes man werd flink gebouwd waarbij een aanzienlijk deel van de dag is besteed aan vooral mechanisch werk. Dit werk is nodig om een professionele installatie te bouwen voor alle systemen die Hobbyscoop op de Alticom toren te IJsselstein, beter bekend als de Gerbrandytoren, in eigendom heeft.

Bouw antenne installatie 24e verdiepingsbordes

De werkzaamheden Bestonden vooral uit de nieuwbouw van onze antenne installatie op de 24e verdieping. Als je naar de Gebrandytoren kijkt dan zie je dat het betonnen gedeelte verschillende bordessen kent waarop de nodige antennes te vinden zijn, voornamelijk voor straalverbindingen. Het allerbovenste bordes is een kleintje, ook wel tussenbordes genaamd, deze bevind zich direct onder de bovenste ring met ramen en is veel kleiner dan de andere bordessen. Omdat deze klein is heeft deze minder commerciele interesse, maar voor Hobbyscoop is hij perfect! Alticom heeft ons toestemming gegeven om op dit bordes een drietal staanders te plaatsen zodat we in alle windrichtingen onze antennes, die voorheen in de reportagecabine op 220m hingen, te kunnen plaatsen.

Om deze voorziening professioneel uit te kunnen voeren is naast de drie staanders tevens voorzien in een apparatuurkast waarin een netvoorziening, veiligheidsautomaat, PoE insertors, ATV patchpanel en een netwerkswitch worden gemonteerd. Via doorvoeren aan de onderzijde worden de nodige kabels gedistribueerd over het bordes via nieuw aangelegde buizen die aan de wand en het plafond zijn bevestigd, zoals Alticom dit van ons verwacht.

De klus op de 24e is nog niet geklaard. Weliswaar is het belangrijkste montagewerk achter de rug, maar we moeten nog wel een dag uittrekken om een en ander functioneel te kunnen maken. Om te beginnen moeten alle UTP kabels voorzien worden van de nodige stekers, de switch moet worden aangesloten en de PoE inserters gemonteerd. Verder moet de energievoorziening worden doorgetrokken door de kabelschacht naar de 20e verdieping evenals een zestal coaxkabels, twee UTP kabels en wat reservemateriaal. Zodra dit allemaal functioneel is kunnen de link antennes geplaatst en gepositioneerd worden voor Hamnet en ATV. Het is de bedoeling dat in beginsel een link wordt gerealiseerd naar ons opstelpunt in Hilversum, PI2SWK in Gouda en naar ’s Hertogenbosch. Met deze links is het midden van het land ontsloten. De accesspoints op de cabine worden tegen die tijd ook weer geactiveerd.

   

klik voor een grote afbeelding

Nieuwe ATV antennes in de Gerbrandytoren

In het afgelopen jaar heeft Edwin (PD2EBH) in samenwerking met Rob (PA3GIE) en Hans (EMT) ingezet om een nieuwe en in detail vervaardigde nieuwe antenneset te bouwen voor amateur televisie, veelal ATV genoemd. De oude antennes waren na jarenlange trouwe dienst aan vervanging toe en omdat alles verwijderd moest worden is besloten om meteen groot onderhoud uit te voeren. In de tussentijd is ook de Gerbrandytoren uitgebreid gerenoveerd en is de cabine klaar voor herplaatsing. Bovenop de reportagecabine is het nodige staalwerk van de Gerbrandytoren vernieuwd. Het goede nieuws is dat bij de vernieuwing ook rekening is gehouden met onze antennes. Op de reling van de cabine van de Gerbrandytoren wordt in de nieuwe situatie voorzien in grote klemmen waarop ons prachtige verzinkte staalwerk perfect aansluit zodat de nieuwe ATV antennes prachtig gemonteerd kunnen worden. De verwachting is dat met de nieuwe antennes een aanzienlijk betere performance verkregen wordt dankzij de nauwkeurige berekeningen en afmontage van Hans en het uitstekende freeswerk van Rob. De meetresultaten zien er veelbelovend uit. De nieuwe antennes zijn bestemd voor het uitzenden en ontvangen van ATV signalen op 23cm, 13cm, 6cm, 3cm en zelfs 1,2cm en dat alles rondstralend.

De nieuwe antennes en al het staal en bevestigingsmateriaal zijn vandaag naar de cabine gebracht, wachtend op geschikt weer voor ontage. Helaas zit een ongelukje in een klein hoekje; de ATV zendantenne voor onze analoge videozender op 10.475GHz ontglipte één van de mannen en viel een verdieping naar beneden waardoor deze schade opliep aan de zijflappen en de SMA aansluiting. Gelukkig is er geen kritische schade en kan de antenne vrij gemakkelijk hersteld worden. Wij hopen de antennes in enkele weken te kunnen plaatsen, evenals een paar mooie foto’s.

Overige werkzaamheden

Rob, PE1CHL is vandaag voornamelijk op de 20e etage druk geweest. Hier bevinden zich de vier 19 Inch racks van Hobbyscoop waarin zich het hart bevindt van al onze systemen. In de afgelopen periode heeft zich een probleem voorgedaan met onze PDU’s van het fabrikaat Raritan. Een PDU, ofwel Power Distribution Unit, geeft ons de gelegenheid om ieder aangesloten apparaat individueel aan en uit te kunnen schakelen. Dankzij zes PDU’s van ieder 16 aansluitingen hebben we voldoende netspanning in de racks om alles aan te kunnen sluiten. Nu hebben we bij de opbouw en werkzaamheden een paar keer de netspanning moeten onderbreken. Telkens na zo’n onderbreking bleek een PDU defect geraakt te zijn. Dit zochten we in beginsel in hardware, maar recent bleek dat er in de laatste firmware versie een groot probleem aanwezig is waardoor er een ogenschijnlijk defect is. Rob heeft daarom vandaag een belangrijk deel van zijn tijd besteed om alle PDU’s te voorzien van een oudere maar stabiele versie. Dit gaat gepaard met het geheel nieuw configureren zodat we nu weer over een betrouwbare schakelbare netvoorziening beschikken.

Andere werkzaamheden zijn verricht aan de co-channel performance van PI3UTR dankzij een pulse-stretcher die is gebouwd door Rob voor onze PPS synchronisatie en ook is een begin gemaakt met de vervanging van onze WebSDR’s voor betere exemplaren waardoor we verwachten dat de perfomance toeneemt.

OPROEP: Opslagruimte gezocht!

Tenslotte vragen we nog een beetje hulp van onze mede amateurs: Hobbyscoop beschikt over een opslagruimte die momenteel nog is gehuisvest op het voormalige Nozema terrein in IJsselstein. Hier bewaren wij alle apparatuur die als backup of voor toekomstige toepassingen is gereserveerd. Nu is ons gemeld dat wij deze opslagruimte in september moeten verlaten doordat de ruimte verkocht is. Daardoor zitten we binnenkort met een aanzienlijk probleem en zoeken we een alternatief:

Hobbyscoop zoekt opslagruimte met een oppervlak van 25…35m2 in het gebied tussen IJsselstein en Hilversum. Het is van belang dat de ruimte goed droog is, veilig én overdag goed voor ons toegankelijk is. Omdat Hobbyscoop een zéér actieve stichting is die probeert om iedere Euro die zij via donaties binnenkrijgt optimaal te besteden ter bevordering van onze radiohobby zoeken wij een ruimte waarvan de kosten nihil zijn. Heb of weet je een potentieel geschikte ruimte die je graag voor onbepaalde tijd aan Hobbyscoop beschikbaar wil stellen dan houden wij ons bijzonder aanbevolen.

Je kan hiertoe contact met ons opnemen via ons bekende e-mail adres info@hobbyscoop.nl