Nieuwe PI6ATV Website geactiveerd!

PI6ATV is ’s Nederlands meest omvangrijke ATV repeater en bezit tevens de hoogste opstelplaats, namelijk bovenop de cabine van de Gerbrandytoren in IJsselstein. De repeater wordt op dit moment nog steeds opnieuw gebouwd waardoor deze al voor langere tijd niet on-air is. Daar komt momenteel echter verandering in, want er wordt weer flink gebouwd om alle nodige techniek operationeel te kunnen maken. Elders op deze website lees je hier meer over.

Vooruitlopend op de heringebruikname is inmiddels ook de website www.pi6atv.com aangepakt, immers, bij een vrijwel nieuwe repeater hoort ook een moderne website en de oude was wel aan het einde van zijn levensduur gekomen. Voor de nieuwe website is de zelfde weblayout gekozen als voor de Hobbyscoop website, allemaal geheel in lijn met de Hobbyscoop huisstijl. Dit maakt navigeren gemakkelijk en overzichtelijk.

Met de nieuwe website loopt Hobbyscoop vooruit op de heringebruikname van de ATV repeater. Een van de belangrijkste functies moet echter nog geheel geimplementeerd worden, namelijk de web-besturing van de repeater. Evenals veel hardware is het nodig dat we ook de web besturing geheel nieuw ontwikkelen. Deze zal in de loop van de tijd, en na ingebruikname van PI6ATV worden opgebouwd….

De PI6ATV website is onveranderd gebleven, namelijk www.pi6atv.com. Je kan natuurlijk ook in de systeempagina kijken bij Hobbyscoop.nl…