De activiteiten van de Stichting Scoop Hobbyfonds zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdrages van haar sponsors. Onze bijzondere dank gaat uit naar de volgende hoofdsponsors:

Eldon N.V.

Bij de heringebruikname van de apparatuur van Stichting Scoop Hobbyfonds bestond de behoefte aan een kwalitatief hoogwaardige buitenkast voor plaatsing op het dak van de reportagecabine van de Gerbrandytoren. We vonden een sponsor in Eldon die een prachtig buitencabinet aan de stichting heeft geleverd zodat wij hierin onze noodzakelijke apparatuur kunnen plaatsen. Het cabinet is geschikt voor de soms barre omstandigheden die op deze hoge opstelplaats worden ervaren. Hiermee is Stichting Scoop Hobbyfonds in de gelegenheid om voor vele jaren een bedrijfszeker systeem in bedrijf te houden ten gunste van de radio amateurdienst!

Al bijna 100 jaar zet Eldon die extra stap voor u en al onze klanten en leveren schakelkastoplossingen die bijdragen aan uw zakelijk succes. Wij blijven ons volledig inzetten met een 100% ‘can-do’ benadering om aan uw hoogste verwachtingen te voldoen voor de juiste industriële schakelkast- en accessoire oplossing. Het uitgebreide Eldon-assortiment van standaard wandmontage-, vloerstaande en andere schakelkasten is zowel gebruiksvriendelijk, als ook geschikt voor iedere werkomgeving, hoe zwaar die ook is of hoe klinisch schoon die ook moet zijn.

Website: www.eldon.com

de Vereniging voor Radio Zend Amateurs, VRZA

De VRZA sponsort de energie die nodig is voor de Hobbyscoop systemen in de Gerbrandytoren te IJsselstein. Deze sponsoring bestaat enerzijds uit de voorziening die nodig is om de apparatuur op het electriciteitsnet aan te kunnen sluiten ten bedrage van 1.100 Euro alsook de jaarlijkse rekening voor het verbruik ten bedrage van 2.400 Euro. Met deze sponsoring komt het bestuur van de VRZA tegemoet aan de wens van haar leden om te voorzien in praktische ondersteuning van innovatieve projecten voor de radiozendamateur. De keuze op de techniek in IJsselstein is gevallen omdat hiermee een zo groot mogelijk amateurpubliek bereikt wordt door het landelijke karakter ervan.

De VRZA, opgericht in 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs. Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. Dit gebeurt o.m. door:

  • Onderhouden en bevorderen van kontakten op nationaal en internationaal gebied met organisaties en instellingen ten gunste van het radiozendamateurisme.
  • Uitgeven van het verenigingsorgaan en andere publikaties die verband houden met het radiozendamateurisme.
  • Verzorgen van cursussen en cursusmateriaal bij de opleiding voor het amateurradio zendexamen.
  • Zitting nemen in de examencommissie voor radiozendamateurs.
  • Deelname in het Dutch QSL Bureau voor de afhandeling van QSL-kaarten van onze leden.
  • Het verzorgen van periodieke uitzendingen door onze verenigingszender PI4VRZ/A.
  • Vorming en in stand houden van plaatselijke en regionale afdelingen.

Website: www.vrza.nl

Alticom

AlticomAlticom faciliteert opstelruimte aan de Stichting Scoop Hobbyfonds voor onze systemen op verschillende lokaties. Dankzij de bijzondere locaties en faciliteiten die Alticom beschikbaar stelt is de stichting in de gelegenheid haar apparatuur op unieke locaties operationeel te houden.

Alticom exploiteert hoge telecommunicatietorens en masten en levert infrastructuurdiensten op het gebied van ruimteverhuur, verhuur van mastruimte en energievoorziening aan alle telecommunicatie- en omroepoperators in Nederland. Sinds 2009 levert Alticom ook datacenter diensten. De locaties van Alticom voorzien in alle eisen die aan een telecommunicatie- en datacenter worden gesteld op het gebied van energievoorziening, connectiviteit, continuïteit en veiligheid. Door de spreiding van datacenters over Nederland, is er altijd een geschikt datacenter in de buurt.
www.alticom.nl

 

Hamshop.nl

hamshopWanneer een antenne, kabel of connector nodig is kunnen we altijd op de ondersteuning rekenen van Hamshop.nl. Dankzij de steun van Hamshop.nl kan de Stichting Scoop Hobbyfonds verschillende kleinere uitgaven beperken, vele kleintjes maken één grote!

Hamshop.nl levert alle benodige apparatuur voor de radiozendamateur. Naast transceivers en antennes levert Hamshop tevens veel accessoires zoals coaxkabel, connectoren, interfaces, rotoren, duplexers, schakelaars etc. Hamshop is geautoriseerd leverancier van onder meer Kenwood, Yeasu, Icom, Diamond, Fritzel, Heil Sound, InnovAntennas, LDG, Microham, etc. Naast Hamshop.NL bieden wij ook marifonieshop.nl en coaxshop.nl
www.hamshop.nl