De VRZA geeft de zendamateur energie!

VRZA-Full-Color-Logo-10percZoals veel zendamateurs ongetwijfeld is opgevallen voert de VRZA, de Vereniging voor Radio Zendamateurs, het laatste jaar véél vernieuwing door. De vernieuwing begint bij het bestuur van de vereniging waar maar liefst vier nieuwe bestuurdleden hebben plaatsgenomen die een frisse en jonge visie uitstralen ten aanzien van het hedendaagse radiozendamateurisme. In de afgelopen en aankomende periode voert de VRZA veel veranderingen door die allemaal inzet zijn ten gunste van de Nederlandse radiozendamateur.

Eén van de in het oog lopende acties heeft een directe betrekking op de Stichting Scoop Hobbyfonds: Het bestuur van de VRZA is expliciet voorstander van het promoten van haar vereniging door middel van sponsoring van innoverende amateurprojecten. In dit kader is besloten om Hobbyscoop eenmalig te sponsoren met een bedrag van 1.100 euro ten behoeve van de aanleg van de benodigde energievoorziening in de Gerbrandytoren te IJsselstein!

Veel radiozendamateurs in Nederland ondervonden eind 2015 opeens veel beperkingen in hun dagelijkse communicatie toen in de Gerbrandytoren in IJsselstein alle systemen voor de radiozendamateurs uitgeschakeld moesten worden. Dit gebeurde na aanwijzing van de toreneigenaar Alticom die nieuwe veiligheidsregels opgelegd heeft gekregen waardoor niet langer technische apparatuur in de metalen buismast en bijbehorende reportagecabine beschikbaar mocht blijven. Met Alticom is toen overeengekomen dat een nieuwe opstelplaats in het betonnen gedeelte van de Gerbrandytoren zou worden betrokken, en zo geschiedde; momenteel is alle apparatuur verhuisd naar de 20e etage en is een eerste deel van alle systemen inmiddels weer in gebruik.

De VRZA ziet binnen de Hobbyscoop systemen véél innovatie zoals bijvoorbeeld de bovenregionale repeatertechniek en prachtige experimenten met (digitale) amateurtelevisie. De verhuizing en grotendeels nieuwbouw is een kostbare aangelegenheid, in het bijzonder doordat aan heel veel veiligheidseisen moet worden voldaan. Ook de energievoorziening dient te worden aangelegd door een gecertificeerd installatiebureau met de bijbehorende kosten. De sponsorring door de VRZA voor de aanleg van deze installatie komt hiermee natuurlijk ten gunste van alle techniek die in IJsselstein gebruikt wordt waardoor iedereen er plezier van kan beleven.

De Stichting Scoop Hobbyfonds bedankt de VRZA en haar leden hartelijk voor deze belangrijke bijdrage. Aanstaande zaterdag, 9 april 2016, is een afvaardiging van de Stichting Scoop Hobbyfonds aanwezig tijdens de algemene ledenvergadering van de VRZA waar wij nadere uitleg zullen geven over de stichting, haar doelstellingen en natuurlijk in het bijzonder al het werk dat in IJsselstein momenteel gaande is. Wij hopen veel VRZA leden te zien op de ledenvergadering, nadere informatie hierover is te vinden op de website van de VRZA.