Update Gerbrandytoren te IJsselstein

In het begin van dit jaar is door de teams van PI6ATV, PI1UTR, PI3UTR, PI6TEN en PI2NOS het persbericht verspreid dat onze activiteiten vanuit de reportagecabine in de Gerbrandytoren te IJsselstein moeten worden beeindigd. De oorzaak hiervan is dat nieuwe veiligheidsregels gaan gelden voor technische apparatuur in de buismast en de cabine van de Gerbrandytoren waardoor het gebruik ervan sterk aan banden komt te liggen.

Het is een geruime tijd stil geweest, maar op de achtergrond zijn reeds verschillende voorbereidingen getroffen om de cabine te ontruimen. Inmiddels heeft Alticom, de eigenaar van de Gerbrandytoren, aangegeven dat de apparatuur in ieder geval in december uitgeschakeld moet worden en mogelijk ook al verwijderd dient te zijn. Dit brengt veel onzekerheid mee over de toekomstmogelijkheden in de Gerbrandytoren; heel veel is nog onzeker. Het goede nieuws is dat Alticom zich bereid heeft gevonden om de Radioamateurdienst opnieuw te faciliteren, maar dan in het betonnen gedeelte van de toren zodat alle huidige veiligheidseisen gewaarborgd kunnen worden.

Op dit moment zijn veel details nog onbesproken waardoor nog geen beeld geschetst kan worden omtrent de diensten die wij graag terug zouden brengen vanuit deze prachtige lokatie. Wel is duidelijk dat veel systemen voor onbepaalde periode geheel of gedeeltelijk off-air zullen zijn. Wij verwachten tegen het einde van 2015 hierover nadere informatie te kunnen verstrekken.

Team PI6ATV, PI1UTR, PI3UTR, PI6TEN en PI2NOS